Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Člověk a umělá inteligence aneb budoucnost práce

V současné době se vyvíjejí a využívají různé modely umělé inteligence v marketingových nástrojích, ale zaměříme se na generativní AI. Za poslední půlrok se o řešeních tohoto typu hodně mluví, např. Chat GPT, Midjourney nebo DALL-E a vtrhli do průmyslových diskusí. Vzhledem k tempu vývoje generativní AI si můžeme být jisti, že bude mít velmi silný dopad na marketingový průmysl.

Umělá inteligence je široký pojem, který zahrnuje technologie inspirované způsoby, jakými lidé řeší různé problémy v reálném i virtuálním světě. Řešení AI využívají techniky a znalosti z různých oblastí, jako je informatika, programování, kognitivní psychologie, metody zapamatování a zpracování informací, lingvistika, matematika a statistika. Hlavním předpokladem řešení založených na AI je, že samotné algoritmy najdou závislosti mezi přijatými daty a naučí se řešit konkrétní úlohy.

Strojové učení je nedílnou součástí umělé inteligence. Spočívá v tom, že se algoritmy a programy učí a vyvíjejí na základě dat bez lidského zásahu. Díky tomu jsou schopni samostatně řešit stále složitější problémy a záležitosti.

K vytváření takových řešení se používá hluboké učení a neuronové sítě. Tyto sítě jsou modelovány podle lidského nervového systému a odrážejí chování a funkci lidského mozku. Data jsou klíčem k algoritmům, které využívají hluboké učení. Čím více dat poskytneme, tím lépe se algoritmy naučí a vypořádají se s úkoly, které před nimi stojí.

Generativní AI je naproti tomu druhem umělé inteligence, která se zabývá tvorbou nových dat a textového, grafického a zvukového obsahu na základě parametrů zadaných uživatelem. Používané algoritmy jsou trénovány na obrovských souborech vstupních dat, aby se naučily pravidla a vzory, a poté se používají ke generování nového obsahu na tomto základě. Generativní umělá inteligence může mít mnoho podob, jako je převod textu na text, text na obrázek, text na zvuk, text na kód, zvuk na text atd.

Generativní AI a strojové učení souvisí s tzv velké jazykové modely (LLM). Jedná se o systémy neuronových sítí, které byly trénovány na velkých souborech textových dat a umožňují reprodukci a generování textu v přirozeném jazyce. LLM modely jsou schopny generovat komplexní a různorodý obsah velmi blízký člověku.

Generativní umělá inteligence není nová. První verze aktuálně oblíbených řešení na něm založených vznikaly již před lety. Například ChatGPT vychází z modelu GPT-3.5 a nově také z GPT-4. Předchozí verze, GPT-2 a GPT-1, byly vytvořeny před několika lety, ale jejich možnosti byly výrazně omezené ve srovnání s tím, co nabízí současná verze.

Podobné je to v případě například Midjourney nebo DALL-E 2. Jejich předchozí verze vznikly již před časem, ale i v jejich případě byly generované obrázky na hony vzdálené současné vysoké úrovni.

Přestože řešení v oblasti generativní umělé inteligence existují již několik let, byl to teprve loňský průlom v podobě zpřístupnění ChatuGPT všem zájemcům, stejně jako vznik Midjourney v4, který umožnil umělé inteligenci prorazit na širší publikum a překročit průmyslovou bublinu a stát se něčím víc, než jen technologickou novinkou.

ChatGPT, vydaný OpenAI na konci minulého roku, rychle získal přes 100 milionů uživatelů a přispěl k obrovskému nárůstu povědomí o možnostech generativní AI. Mnoho bigtechů kladlo větší důraz na vývoj a využití řešení v této oblasti. Microsoft, který do OpenAI investoval v roce 2019, se začátkem roku 2023 rozhodl do této společnosti vložit další investici, tentokrát ve výši 10 miliard USD. Kromě toho společnost implementovala GPT-4 do svého vyhledávače Bing a přímo do hlavního panelu ve Windows 11, takže každý uživatel může rychle a snadno používat virtuální nápovědu. Kromě toho představil Microsoft 365 Copilot, který bude integrován se službami Microsoftu, jako je Word, Excel, a díky AI bude podporovat uživatele v jejich práci včetně tvorby obsahu.

Ve stejné době na AI pracují další giganti trhu. Google pracuje na řešení Bard AI a také oznámil plány na zavedení AI do Google Workspace v blízké budoucnosti. I v tomto segmentu chce META konkurovat a vytváří vlastní řešení včetně modelu LLaMa.

Navíc je na trhu stále více různých nástrojů, které využívají například GPT-3.5 nebo Stable Diffusion a nabízejí v daném segmentu vytříbenější nástroje, jako je tvorba článků, skripty pro reklamy, reklamní kopie, video avatary , grafické návrhy, animace. Umělá generativní inteligence nás začíná provázet na každém kroku.

Sdílej článek…