Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

El Nino – rekordní vlny veder v roce 2023?

To je velmi špatná zpráva pro klima. Fenomén El Nino by se měl podle WMO (World Meteorological Organization) vrátit. Ve své nejnovější zprávě je tento orgán při Organizaci spojených národů znepokojen budoucími účinky El Niño do konce roku.

Prognózy nejsou příliš optimistické. Očekává se, že El Niño udeří během léta v 60 % scénářů. Číslo, které ukazuje 80 % pro příchod v září. První efekty budou viditelné na konci roku, ale ovlivněn by měl být především rok 2024.

Konec roku by proto měl být obzvlášť horký. WMO očekává nárůst počtu vln veder ve srovnání s již tak obzvláště horkým létem 2022. Četnější by měly být i klimatické katastrofy, zejména v jižním Pacifiku, kde se tento unikátní meteorologický jev zrodil.

El Niño je původně teplý mořský proud v jižním Pacifiku. Tvoří se u pobřeží Peru a Ekvádoru a ohřívá pobřeží. Historicky jeho příchod znamená obrovskou rybářskou sezónu, přičemž teplé vody napomáhají šíření fytoplanktonu.

Vědcům trvalo až do 90. let 20. století, než dokázali existenci korelace mezi průchodem El Niño a krátkodobým globálním oteplováním. Odtud již neoznačuje pouze mírný mořský proud jižního Pacifiku, ale všechny jeho klimatické důsledky.

Kromě oteplování vody v Jižní Americe ovlivňuje teplotu globálně. Při jeho velmi vydatném působení v letech 1982-1983 spadlo na Ekvádor a Peru více než 250 cm srážek, což je dodnes platný rekord.

V letech 2014–2016 způsobil jeden z nejnásilnějších průchodů El Niño vlny veder a teplotní rekordy na druhém konci světa, v pákistánsko-indické poušti Kašmír. Klimatologové však nenašli žádnou souvislost mezi globálním oteplováním a četností výskytu tohoto mořského proudu. Za posledních 20 let El Niño prošlo již čtyřikrát. V letech 1900 až 1940 prošel pouze 5krát.

Přechod El Niño na konci roku by tedy měl znamenat návrat vln veder a také klimatických katastrof pro rok 2024. WMO se ale nemýlí, tento horký proud přicházející ze srdce Pacifiku by neměl lidi přimět zapomenout na globální oteplování způsobené lidskou činností.

Poslední zpráva IPCCMezivládní panel pro změnu klimatu je poměrně alarmující. Nárůst teplot se dostal do začarovaného kruhu a ani úplné zastavení našich emisí skleníkových plynů by nedokázalo zastavit katastrofy globálního oteplování. Na ledovce, které v příštích staletích roztají, je tak již pozdě.

El Niño, které klimatoskeptici často používají k ospravedlnění obzvláště horkého léta, není v žádném případě zázračným řešením. Tento horký proud je naopak třeba brát jako varování bez nákladů na globální oteplování v krátkodobém horizontu.

Sdílej článek…