Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Evropský parlament schválil omezit odlesňování a znehodnocování lesů

Dne 19. dubna 2023 přišla zpráva, podle níž Evropský parlament velkou většinou schválil definitivní nařízení, jehož cílem je omezit odlesňování a znehodnocování lesů způsobené rozšiřováním zemědělské půdy pro produkci určitých surovin, zejména kávy, kakaa, sóji a mnoho dalších.

Společnosti budou muset poskytnout příslušným orgánům konkrétní informace o původu různých produktů, včetně geolokačních souřadnic míst původu, aby bylo možné vyhodnotit případnou epizodu zhoršování lesů prostřednictvím satelitu. Jakmile vstoupí v platnost, ti, kteří pravidla nerespektují, mohou být sankcionováni maximální pokutou ve výši 4 % jejich ročního obratu.

Již v roce 2020 zpráva (WWF) Světový fond na ochranu přírody zdůraznila, jak moc byla příroda obětována na úkor produktů s velkou spotřebou. Mezi nimi je káva považována za jeden z mnoha produktů s vysokým obsahem odlesňování. Ne nadarmo je Evropa se spotřebou 33 % největším trhem s kávou na světě.

V souvislosti s těmito údaji WWF ve skutečnosti zdůraznil, jak se v nadcházejících desetiletích mohla produkce kávy stát stále důležitějším faktorem při odlesňování a to jak kvůli nárůstu poptávky, tak kvůli rostoucímu dopadu změny klimatu. Po této pečlivé analýze bylo proto výzvou WWF preferovat kávu od certifikovaných společností, což naznačuje význam kávy pro biologickou rozmanitost.

Z tohoto důvodu, po schválení 19. dubna 2023, Greenpeace a WWF tleskají normě popsané jako důležitý krok vpřed pro lesy. S tímto prvním světovým zákonem proti odlesňování jsme se zapsali do historie. Pro nevládní organizace v tomto sektoru však existují prvky zklamání. Stejně jako chybějící zákaz přijímání úvěrů od evropských bank pro ty společnosti, které ve světě způsobují odlesňování.

Sdílej článek…